Krystyna Latawiec
 Środa, 18 lipca 2018 r.

Stopień naukowy:                       doktor habilitowany
Stanowisko:                                 profesor Uniwersytetu Pedagogicznego
                                                        im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zainteresowania naukowe:     literatura polska po II wojnie światowej, współczesny dramat                                                                       (po 1956 roku), gatunki komediowe, problematyka genologiczna                                                          z zakresu dramatologii.

                    opracowanie: Krystyna Latawiec
© Copyright by Krystyna Latawiec 2011 - 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone